Standpläne & Standverteilung

Audimax – Foyer im Erdgeschoss

Hinweise zur Standbebauung Audimax

  Hinweise:

4 m²  : A1, A20, A21

6 m²  : A2, A3, A5,  A6, A16, A19

8 m²  : A4, A7, A15, A17, A18, A22

9 m²  : A10, A11

10 m²: A9, A12

12 m²: A8, A13, A14

Beachten Sie bitte, dass Ihr Stand im Audimax max. 2,1 m hoch sein darf.


Standverteilung Audimax

A
 Messe-Info contacts/Info Wissenschaftliche Weiterbildung
A1
A2
geblockt
A3
A4
A5
A6
A7

A8
A9
A10

A11
A12
A13
A14

A15

A16

A17

A18
A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

 


Zelt – Christian-Albrechts-Platz

Hinweise Standbebauung Zelt

  Hinweise:

9 m²: Z1, Z10, Z14, Z17, Z19, Z21, Z22, Z26, Z27,  Z35, Z36

12 m²: Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z11, Z12, Z13, Z15, Z16, Z18, Z20, Z23, Z24, Z25, Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, Z33, Z34, Z37, Z38

Beachten Sie bitte, dass Ihr Stand im Zelt max. 2,30 m hoch sein darf.


Standverteilung Zelt

Z 1
Z 2

Z 3
Z 4
Z 5
Z 6
Z 7

Z 8
Z 9
Z 10

Z 11
Z 12
Z 13
Z 14

Z 15

Z 16

Z 17

Z 18
Z 19

Z 20

Z 21

Z 22

Z 23

Z 24

Z 25

Z 26

Z 27

Z 28

Z 29

Z 30

Z 31

Z 32

Z 33

Z 34

Z 35

Z 36

Z 37

Z 38

Z 39